Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela

 1. Automotywacja w pracy nauczyciela.
 2. Asertywność w pracy nauczyciela.
 3. Aspekty prawne rozwiązywania trudnych sytuacji w szkole/placówce.
 4. Budowanie autorytetu nauczyciela.
 5. Budowanie dobrych relacji wychowawcy z wychowankami.
 6. Ciekawe zebrania z rodzicami.
 7. Ciekawa i twórcza lekcja wychowawcza.
 8. Coaching w szkole.
 9. Emisja głosu.
 10. Higiena emocjonalna w pracy nauczyciela.
 11. Informacja zwrotna jako narzędzie do motywowania uczniów.
 12. Interwencja profilaktyczna w szkole – system oddziaływań wobec uczniów eksperymentujących z alkoholem, papierosami i narkotykami.
 13. Jak integrować klasę?
 14. Rozmowy z rodzicami. Jak je prowadzić aby obie strony były zadowolone?
 15. Zrozumieć świat nastolatka.
 16. Kompetencje interpersonalne nauczyciela.
 17. Komunikacja interpersonalna.
 18. Komunikacja z mediami w sytuacji kryzysowe.
 19. Nauczyciel – w szkole i w domu.
 20. Nauczyciel jako mentor i mistrz.
 21. Nauczyciel i rodzic – budowanie dobrej komunikacji z rodzicami uczniów.
 22. Nowoczesny dydaktyk.
 23. Praca wychowawcy klasy.
 24. Procedury postępowania w przypadku przemocy i agresji wśród uczniów.
 25. Programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole.
 26. Projektowanie pracy wychowawczej z uczniami o zachowaniach trudnych wychowawczo i destrukcyjnych.
 27. Pokolenie Google wyzwaniem dla nauczyciela.
 28. Stres w pracy nauczyciela. Jak sobie z nim radzić?
 29. Superwizja pracy Rady Pedagogicznej.
 30. Szkoła dobrze wychowana – jak to osiągnąć?
 31. Tutoring w szkole.
 32. Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?
 33. Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować
 34. Trudności szkolne jako źródło problemów wychowawczych – edukacyjne wsparcie dla dzieci o zachowaniach trudnych.
 35. Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go rozumieć i jak z nim współpracować?
 36. Uczeń-rodzic-nauczyciel – dobra współpraca drogą do sukcesu.
 37. Wiedza czy umiejętności – czego bardziej potrzebuje uczeń
 38. Wychowawca jako lider.
 39. Wypalenie zawodowe – jak zapobiegać.
 40. Wystąpienia publiczne – skutecznie i bezstresowo.
 41. Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 42. Zebrania z rodzicami – jak przeprowadzić je efektywnie.