Partnerzy

Centrum Doskonalenia Nauczycieli realizuje zadania we współpracy z Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnym, w którego skład wchodzą: organizacje pozarządowe, placówki oświatowe i instytucje działające na rzecz oświaty, promocji nauki i edukacji, a także zdrowia. Podejmowane działania przyczyniają się do podniesienia jakości kształcenia, poprzez wspieranie zespołowego i indywidualnego rozwoju pracowników oświaty. Do partnerów w tym zakresie działań należą: