O Nas

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, jako placówka niepubliczna, obejmuje swoim działaniem cały kraj.

Naszą misją jest organizowanie szkoleń i warsztatów, mających na celu powiększanie zasobów wiedzy nauczycieli, wychowawców oraz dyrektorów placówek oświatowych. W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę kursów doskonalących wspomagających rozwój systemu kształcenia. Nasi wykładowcy w precyzyjny sposób przekazują wiedzę opierając ją na przykładach z własnego doświadczenia. Oferujemy szkolenia dopasowane do dzisiejszych potrzeb stawianych na drodze nauczycieli oraz dyrekcji szkół. Naszym priorytetem jest organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli. Wiemy również jak ważne jest odpowiednie zarządzanie placówką oświatową, dlatego dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów nadzorujących oferujemy szkolenia z zakresu zarządzania szkołą jak również jej budżetem. W swojej ofercie posiadamy także warsztaty dla dzieci i rodziców.