Edukacja matematyczno-przyrodnicza

 1. Egzamin ósmoklasisty z matematyki.
 2. Efektywne nauczanie przedmiotów matematycznych.
 3. Efektywne nauczanie przedmiotów przyrodniczych.
 4. Efektywne nauczanie przedmiotów matematycznych z wykorzystaniem TIK.
 5. Efektywne nauczanie przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem TIK.
 6. Geoinformacja w edukacji szkolnej.
 7. Geometria kartki papieru.
 8. Gry dydaktyczne na lekcjach matematyki.
 9. Grywalizacja – sposób skutecznego angażowania i motywowania uczniów do nauki.
 10. Laboratorium aktywnego nauczyciela edukacji przyrodniczej.
 11. Łamigłówki logiczno – matematyczne – realizacja nowej podstawy programowej.
 12. Jak pomóc czwartoklasiście w nauce matematyki?
 13. Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa.
 14. Konstruowanie własnych programów nauczania z przedmiotów edukacji przyrodniczej.
 15. Matura z biologii – analiza wyników egzaminu oraz wskazówki metodyczne do efektywnej pracy z uczniem.
 16. Matura z chemii – analiza wyników egzaminu oraz wskazówki metodyczne do efektywnej pracy z uczniem.
 17. Matura z fizyki– analiza wyników egzaminu oraz wskazówki metodyczne do efektywnej pracy z uczniem.
 18. Matura z geografii – analiza wyników egzaminu oraz wskazówki metodyczne do efektywnej pracy z uczniem.
 19. Matura z matematyki – analiza wyników egzaminu oraz wskazówki metodyczne do efektywnej pracy z uczniem.
 20. Metody stymulujące aktywność uczniów podczas zajęć edukacji przyrodniczej.
 21. Motywowanie uczniów do nauki poprzez ocenianie kształtujące.
 22. Planowanie pracy ucznia uzdolnionego matematycznie.
 23. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń z przedmiotów edukacji przyrodniczej w szkole podstawowej zgodnie z założeniami podstawy programowej.
 24. Przygoda z komputerem na zajęciach przedmiotów przyrodniczych ponadpodstawowych.
 25. Przygotowanie do wdrażania podstawy programowej z matematyki ponadpodstawowych.
 26. Przygotowanie do wdrażania podstawy programowej z biologii ponadpodstawowych.
 27. Przygotowanie do wdrażania podstawy programowej z chemii ponadpodstawowych.
 28. Przygotowanie do wdrażania podstawy programowej z fizyki ponadpodstawowych.
 29. Przygotowanie do wdrażania podstawy programowej z geografii w szkołach ponadpodstawowych.
 30. Realizacja uczniowskich projektów edukacyjnych o tematyce przyrodniczej.
 31. Rozwiązywanie zadań tekstowych.
 32. Uczenie się przez współdziałanie na przedmiotach przyrodniczych.
 33. Wdrożenie nowej podstawy programowej z matematyki w szkole ponadpodstawowej.
 34. Wykorzystanie narzędzi i aplikacji TIK na zajęciach lekcyjnych formą motywowania uczniów do uczenia się.
 35. Wykorzystanie na lekcjach matematyki aplikacji i zasobów dostępnych w chmurze.
 36. Zdolność widzenia, czyli jak kształtować wyobraźnię przestrzenną uczniów.
 37. Zajęcia terenowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.